Droger dödar allt fler amerikaner

UTRIKES

Forskning. Sedan 1980 har antalet dödsfall av droger, alkohol och psykiska sjukdomar nästan tredubblats i USA. Det visar en omfattande studie av dödsorsaker, som sätter fingret på landets extrema skillnader i hälsa och tillgång på sjukvård.

Vi ska alla dö, men vad vi dör av skiljer sig åt. Framför allt i USA.

Det konstaterar forskare vid Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) vid University of Washington i Seattle som nu publicerar den mest omfattande studien av hur amerikaner dör. Detta efter att ha analyserat dödsorsakerna i 3 100 av landets counties, motsvarande kommuner eller län i Sverige.

Precis som i Sverige är den vanligaste dödsorsaken i USA hjärt-kärlsjukdomar, följt av cancer. Men till skillnad från Sverige finns mycket stora regionala skillnader för olika dödsorsaker, något som speglar den ojämlikhet i hälsa och tillgång på sjukvård som finns i landet.

27-faldig skillnad

"Medan de ledande dödsorsakerna är desamma mellan olika counties, fann vi massiva olikheter i förekomsten av olika dödsorsaker mellan olika områden. Skillnader i förekomsten av dödsorsaker orsakade av behandlingsbara tillstånd visar på områden där tillgången på sjukvård behöver förbättras", säger Laura Dwyer-Lindgren, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ett exempel är dödsfall på grund av skrumplever (cirros) och andra leversjukdomar, det vill säga sjukdomar som till stor del orsakas av missbruk. I Lincoln County i South Dakota dör sju personer per 100 000 invånare av sådana sjukdomar. I Oglala Lakota County, också South Dakota, dör 193 personer per 100 000 invånare av dessa sjukdomar, vilket är en 27-faldig skillnad.

Minskad livslängd

Undersökningen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama, visar också att antalet dödsfall orsakade av droger, alkohol och psykiska sjukdomar har fördubblats i fler än 2 000 av de undersökta områdena sedan 1980, medan den har tiofaldigats i vissa områden i Kentucky, West Virginia och Ohio. För landet som helhet handlar det om en trefaldig ökning.

Orsaken bakom skillnaderna eller varför droganvändningen ökar har forskarna inte analyserat.

TT