Trögt värre om EU:s asylpolitik

Publicerad 2016-11-18

Flyktingkrisen. Efter 18 månaders flyktingkris är EU-länderna fortsatt oeniga om vägen vidare mot framtidens asylsystem.

En fyrlandsgrupp ska nu försöka hitta kompromisser mellan öst och väst.

En extrainsatt middag för ländernas migrationsansvariga ledde inte till något genombrott i torsdags kväll.

– Positionerna är låsta. Grundfrågan gäller: ska alla ta emot flyktingar i krissituationer? Och på ett ungefär kan man säga att det finns en stor majoritet för. Men det finns också en minoritet emot, berättar migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) efter diskussionerna.

Enkelt uttryck råder oenighet mellan öst och väst där de så kallade Visegrad-länderna - Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien - är starkt skeptiska till att behöva ta emot asylsökande som ett sätt av avlasta andra EU-länder. På andra sidan finns till exempel Italien, men också Sverige, som allt mer ilsket börjat varna för att nej-sägandet i öst kan sluta med att det också blir nej till allehanda stödpengar från EU:s rikare medlemmar i väst.

– Är man beredd att ta emot pengar från EU, då måste man också vara beredd att ta emot flyktingar när det behövs, säger Morgan Johansson.

För att eventuellt kunna överbrygga motsättningarna har Tyskland, Italien, Tjeckien och Malta bildat en fyrlandsgrupp för att föra vidare diskussionerna då Malta i vår blir ordförandeland i EU.

Bryssel, TT:s korrespondent