Arbetslöshet bakom många självmord

Arbetsmarknad. Omkring 45 000 självmord varje år går att koppla till arbetslöshet, visar en undersökning som omfattar 63 länder och som redovisas i tidskriften The Lancet.

Undersökningen, som gjorts av forskare vid universitetet i Zürich, bygger på statistik över dödligheten 2000 - 2011. Under den här perioden var risken för självmord 20 till 30 procent högre bland dem som blivit av med sina jobb.

När finanskrisen var som värst, 2008 - 2009, tog ytterligare omkring 5 000 personer livet av sig. Resultaten av undersökningen visar att självmordsfrekvensen ökar sex månader före en ökning i arbetslösheten.

Dessutom tyder resultaten på att självmordsrisken är högre i länder där det är ovanligt att vara utan arbete.

TT-AFP

Publisert: