Solel kan driva syriskt sjukhus

Publicerad 2017-06-01

Syrien. Ett sjukhus i Syrien kommer att ha el utan avbrott från den här veckan, tack vare ett nytt solenergiprojekt.

Efter flera månaders tester är förhoppningen att projektet ska kunna rädda liv och införas på fler platser i landet.

Landets elnät har drabbats hårt av sex års inbördeskrig där mycket av infrastrukturen har förstörs. Sjukhus har använt dieseldrivna generatorer för att få el, men det försvåras av bränslebrist.

– Att sjukhusen ska kunna stå emot och vara funktionsdugliga är en fråga om liv eller död för många, många människor i landet, säger Tarek Makdissi vid franskbaserade UOSSM till Thomson Reuters-stiftelsen.

Ett dygn

UOSSM, som är en sammanslutning av flera medicinska internationella organisationer, tog initiativ till "Syria solar" för att göra sjukhus mindre beroende av fossila bränslen, som ju både förorenar och kräver regelbundna bränsleleveranser.

Diesel är fortfarande en grundläggande energibärare för projektets första sjukhus, som av säkerhetsskäl inte namnges. Men om det behövs ska intensivvårdsavdelningen, operationssalar och akutavdelningar från och med nu kunna drivas i ett dygn helt på solel. Energin fångas upp av nästan 500 paneler vid sjukhuset, och kan sedan lagras för användning nattetid.

Inga elnät

Målet är att utvidga projektet till fem andra vårdinrättningar i Syrien inom ett år.

– Det här projektet ökar oberoendet och motståndskraften i lokala samhällen, säger Tarek Makdissi till Thomson Reuters.

Solenergi har rasat i pris de senaste åren. I västvärlden växer tekniken på grund av att den är smidig, miljövänlig och numera även konkurrenskraftig prismässigt. I fattigare länder tillkommer aspekten att det ofta inte finns några pålitliga elnät alls, och att dieselgeneratorer kräver både tillgång till bränsle och mycket underhåll.

Just i Syrien finns också besläktade initiativ sedan tidigare, exempelvis Solar for Syria som försöker hjälpa flyende med småskalig solel.

TT

Följ ämnen i artikeln