Besvärande fakta sänke för Clinton

UTRIKES

USA. Nya uppgifter om e-post från den privata servern och kopplingar mellan Clintonstiftelsens donatorer och Hillary Clintons utrikesdepartement skuggar den demokratiska presidentkandidaten.

Mer än hälften av de möten som Hillary Clinton hade under sin första tid som utrikesminister med personer utanför regeringssfären gav pengar till Clintonstiftelsen, visar en granskning som nyhetsbyrån AP gjort och som fått stor spridning i amerikanska medier.

Etik och transparens

Genomgången av UD:s kalendrar visar att minst 85 av de 154 personer som mötte eller hade telefonmöten med Clinton också gav pengar till Clintonstiftelsen, direkt eller via ombud. Gemensamt donerade de motsvarande 1,3 miljarder kronor. Bland givarna finns den bangladeshiske fredspristagaren och grundaren av mikrolångivaren Grameen Bank, Muhammad Yunus, som pressats av myndigheterna i sitt hemland. 2012 varnade Hillary Clinton Bangladesh regering för att undergräva Grameen Banks verksamhet.

Tesen att donationer till Clintonstiftelsen resulterat i välvillig behandling från Clintons UD har rests förut, bland annat i boken "Clinton Cash" som kom ut i fjol. Den väcker frågor om etik och transparens, och spelar republikanska strateger väl i händerna inför presidentvalet i november.

Avgår vid seger

Hillary Clintons kampanj kallar AP:s granskning för "bristfällig" och säger att den ger en "snedvriden bild" av mötena på UD. Tidigare i veckan meddelade dock den förra presidenten Bill Clinton att han planerar att avgå från stiftelsens styrelse samt att Clinton Foundation enbart kommer att ta emot bidrag från amerikanska medborgare om hustrun vinner valet, skriver webbtidningen Politico.

Parallella utredningar av den privata epostserver som Clinton hade i hemmet i New York under sin tid som utrikesminister skuggar hennes valkampanj ytterligare. I dagarna uppdagades ytterligare nära 15 000 tidigare okända mejl, brev som nu ska granskas av bland andra UD och FBI. I somras kritiserades mejlhanteringen av landets generalinspektör för "långvariga, systematiska svagheter".

TT