Trump vill bygga "säkra zoner"

UTRIKES

USA. USA:s näste president Donald Trump säger att hans administration kommer att bygga "säkra zoner" för att försöka hjälpa civila som är instängda i Syriens blodiga konflikt. Men enligt president Barack Obama kan det bli svårt att genomföra.

Trump och Obama talade vid olika tillfällen om konflikten efter att försöken att evakuera människor från Aleppo stannat av på fredagen.

– Vi kommer att försöka lappa ihop det där och vi ska försöka hjälpa människor, sade Trump till anhängare i Florida.

Trump lovade anhängare i Florida att hans administration ska bygga "säkra zoner".

– Vi ska få Gulfstaterna att betala för de säkra zonerna.

Obama är av en annan uppfattning. Bara timmar innan Trumps tal sade han att idén med säkra zoner är svårgenomförd, eftersom de skulle behöva skyddas av markstyrkor, något som den syriska regeringen och dess allierade knappast skulle gå med på.

Obama sade att han hoppas att Syrien och Ryssland svarar på internationella påtryckningar om tragedin och arbetar med Turkiet för att låta de kvarvarande civila i Aleppo lämna staden i säkerhet.

TT-Reuters