Påven manade till gamla traditioner

UTRIKES

Vatikanen. Påven Benedictus uttryckte inför långfredagen oro över ifrågasättande inom egna leden mot den katolska kyrkans världsbild. Bland annat så näpste han de som är kritiska till celibatet och de som vill att kvinnor ska tillåtas prästvigas.

– Nyligen publicerade en grupp präster i ett europeiskt land en uppmaning till olydnad, med konkreta exempel på hur man kan låta bli att lyda regelverket, sade han i respons till ett upprop 2011 från en grupp österrikiska katolska präster.

TT-AFP