Utrikes

Omgjort virus kan bli terrorvapen

UTRIKES

Stockholm. En myndighet i USA har bett de tre vetenskapliga tidskrifterna Nature, Science och Pnas att inte publicera vissa data från ett laboratorieförsök med fågelinfluensans virus. Kunskap om försöket skulle kunna användas av terrorister, säger myndigheten.

Den rådgivande statliga myndigheten i vetenskapsfrågor NSABB har vänt sig till de tre tidningarna och bett dem att inte publicera hela rapporten från försöket.

Rapporten gäller en modifierad variant av viruset H5N1 som forskare tagit fram vid Erasmus medicinska center i Amsterdam i Holland under ledning av Ron Fouchier. Han föreläste om experimentet vid en vetenskapskonferens i september och nu har de vetenskapliga tidskrifterna fått tillgång till hela rapporten.

Avsikten med försöket är att ta fram antivirala läkemedel och det omgjorda viruset är känsligt för sådan läkemedel, skriver chefredaktören på Science Bruce Alberts i en kommentar.

Forskarna gjorde om viruset så att fågelinfluensa kan sprida sig lättare mellan individer. Skulle det omgjorda viruset få spridning är det dock risk för en katastrofal epidemi, eller pandemi. NSABB har därför bett tidskrifterna att stryka uppgifter som möjliggör för terrorister att återskapa försöket.

Bruce Alberts skriver att han och hans redaktörer tar NSABB:s vädjan på stort allvar. Men de vill ha mer information av myndigheten innan de tar ställning:

"Samtidigt är emellertid Science oroat av att undanhålla uppgifter, som är viktiga för folkhälsan, från ansvarskännande influensaforskare".

Albert skriver att tidningens svar beror på om myndigheten kan ta fram en plan för att ge forskarna tillgång till alla de opublicerade uppgifter som de vill ha till "sina legitima ansträngningar för att förbättra folkhälsan".

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes