USA och Kina har störst klimatskuld

Stockholm. USA har den största historiska klimatskulden - men Kina är på god väg att komma ifatt.

Det framgår av en ny studie som täcker in alla växthusgasutsläpp sedan industrialismens barndom.

Begreppet historisk klimatskuld har länge varit i ropet i de stora tillväxtjättarna Kina, Indien och Brasilien.

De har ofta, i de pågående klimatförhandlingarna, hänvisat till att de utvecklade länderna släppt ut växthusgaser under mycket längre tid än de själva, och därför bör bära en större börda när det gälla att minska växthusgasutsläppen.

Nu har länderna återigen samlats, i Bonn i Tyskland, för att försöka driva samtalen framåt inför nästa år då ett nytt globalt klimatavtal ska sys ihop - och i-länderna lär åter få höra att de bär på en stor klimatskuld.

Kina snart ifatt

Den nya studien, som har utförts av forskare vid Concordia University i Montreal, Kanada, avslöjar nu om det finns fog för detta. Är påståendet riktigt?

Svar: Ja, delvis, men inte så länge till.

USA har den största skulden och är ansvarigt för drygt 20 procent av temperaturökningen på cirka 0,7 grader Celsius som uppmätts från 1900-talets början - då klimatuppvärmningen började märkas - fram till 2005.

Kina ligger tvåa med knappt tio procent. Detta är en hälften så stor skuld som USA:s - men är ändå en förvånansvärt hög andel med tanke på att Kinas industrialisering startade så sent.

Dessutom har kineserna redan seglat förbi alla de gamla industriländerna i Europa, även Storbritannien som ledde den industriella revolutionen, och använde smutsig kol som huvudsaklig energikälla i drygt 150 år.

Skuld från 1800-talet?

Intressant nog ligger länder som Brasilien och Indonesien högt på listan, på fjärde respektive nionde plats. Orsaken är den omfattande skogsskövlingen i de två länderna.

– Det var överraskande att se några av utvecklingsländerna så högt upp på listan, säger Damon Matthews, ledare för studien.

Det bör påpekas att forskarna endast gjort exakta beräkningar för de 20 länder som svarat för de största utsläppen. Sverige finns följaktligen inte med i tabellen.

Frågan är förstås hur resultatet ska tolkas. Är det meningsfullt att belasta britterna för att de använde kol på 1800-talet? På den tiden fanns inga alternativ till kolet, och klimatförändringen var ett helt okänt fenomen. Och vad ska kineserna säga om några år när deras ackumulerade utsläpp ligger på USA:s nivå? Den nya studien, som publiceras i Environmental Research Letters, visar att verkligheten inte är så entydig som många trott.

TT

Publisert: