Israel omprövar FN-förbindelser

Publicerad:

Mellanöstern. Israel kommer att ompröva sina förbindelser med FN efter säkerhetsrådets kritik mot de israeliska bosättningarna på ockuperad mark.

Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att både Israels ekonomiska stöd till FN-organ och närvaron av FN-personal ska ses över.

Den Israelkritiska FN-resolutionen antogs på fredagen genom att USA oväntat släppte igenom den, detta genom att lägga ned sin röst. USA hade kunnat stoppa den med sin vetorätt.

Nu har Netanyahu gett Israels utrikesdepartement order om att utvärdera samtliga landets kontakter med FN. Utvärderingen ska vara klar inom en månad, meddelade han på lördagen.

Är rasande

Enligt president Barack Obamas medarbetare fattades USA:s beslut om resolutionen i sista stund, med motiveringen att de fortsatta bosättningarna är den kanske viktigaste anledningen till att fredsprocessen mellan israeler och palestinier ligger nere.

– Vi kunde inte med gott samvete lägga veto mot en resolution som uttryckte oro för just de trender som undergräver grunden för en tvåstatslösning, säger talesmannen Ben Rhodes till medier i USA

Israels premiärminister, som länge varit på kant med Obama, är rasande.

"Israel avvisar denna skamliga antiisraeliska resolution i FN och kommer inte att följa den", heter det i en kommuniké från Netanyahu.

"Inte nog med att Obama-regeringen underlät att skydda Israel mot denna hopgaddning i FN, den deltog i den i det fördolda."

Netanyahu tillägger att han ser fram emot president Trumps tillträde den 20 januari, och att han då räknar med samarbete för "att omintetgöra de skadliga effekterna av denna absurda resolution".

Befarar sidoeffekter

Frågan är i och för sig vad beslutet får för effekter. Resolutionen är ett potentiellt diplomatiskt epokskifte, men möjliggör inga straff om den inte åtlyds.

Enligt nyhetsbyrån AFP befarar Israel dock tänkbara sidoeffekter, som att resolutionen blir bas för juridiska processer i ICC, Internationella brottmålsdomstolen. Den kan också inspirera många länder att fundera på handelshinder visavi produkter från ockuperat område.

Israel har i protest kallat hem sina ambassadörer i Nya Zeeland och Senegal för samtal. Båda länderna var med om att se till att säkerhetsrådets omröstning om resolutionen blevav.

Västbanken och östra Jerusalem ockuperas av Israel. Där lever i dag omkring 630 000 israeliska bosättare, enligt AFP:s beräkning.

TT-Reuters

Publicerad: