Publicerad:
Uppdaterad:

Svårare att köpa vapen i Finland

Publicerad:
Uppdaterad:

Helsingfors. Finlands nya och strängare vapenlag trädde i kraft på måndagen. I och med den nya lagen skärps bland annat bestämmelserna för handeldvapen. Lagen skärptes som en följd av skolskjutningarna i Jokela 2007 och Kauhajoki 2008 med åtta respektive elva dödsoffer.

Den allmänna åldersgränsen för vapentillstånd höjs till 18 år, medan åldersgränsen för handeldvapen höjs till 20 år. Tillstånden för handeldvapen beviljas för fem år i taget.

TT-FNB

Publicerad:
Publicerad: