Svensk skepsis kring EU-försvar

Publicerad:

UTRIKES

Försvar. Ny byråkrati? Nej, tack - det är Sveriges bud till övriga EU när ett utökat samarbete diskuteras på försvarssidan.

Spretiga planer från en rad olika länder ska nu jämkas samman till konkreta förslag.

När medlemsländernas försvarsministrar möttes i Bratislava på tisdagen hade flera länder med sig egna diskussionsinlägg på hur det militära samarbetet ska kunna utvecklas. Längst gick Italien med en inlaga om att skapa en "europeisk multinationell styrka", som försteg till en framtida EU-armé.

Att tala om en EU-armé får dock framför allt Storbritannien att omedelbart sparka bakut. Och EU:s utrikeschef Federica Mogherini har snabbt betonat att inget sådant är på gång.

– Det här handlar inte om en europeisk armé. Det handlar om att stärka EU:s försvarssamarbete, sade Mogherini på en presskonferens efteråt.

Nej till "byråkrati"

Tyskland och Frankrike har tryckt på för att bland annat skapa ett gemensamt militärhögkvarter för EU, vilket även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker talat sig varm för.

Det gillas inte av den svenska regeringen.

– Jag har markerat att från svensk sida så är vi väldigt skeptiska till att gå in i sådant som kan generera ny byråkrati eller nya institutionella åtaganden, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT på telefon från Bratislava.

– Det vi tycker att vi borde lägga ner jobb på och förstärka är framför allt hur vi får en bättre stödfunktion för befintliga och framtida krisoperationer eller militära operationer som vi åtar oss inom ramen för EU. Där tror jag man skulle kunna lägga ner ett arbete, säger Hultqvist.

"Många nyanser"

Samarbetsdiskussionerna ska under hösten leda fram till konkreta förslag på vad som kan och bör göras på EU-nivå.

Peter Hultqvist konstaterar att det spretar rejält mellan medlemsländerna.

– Det finns många nyanser och balanser i det här. Jag såg det som en intressant första diskussion. Nu diskuterar vi vad vi vill på det här området, men det finns ingenting som man kan säga att vi har någon slags enighet om och det var heller inte det som var meningen med dagens möte, säger försvarsministern.

Bryssel, TT:s korrespondent

Publicerad: