Norska staten stäms för oljeplaner

Norge. Miljöorganisationerna Natur og Ungdom och Greenpeace stämmer den norska staten eftersom staten har gett tillstånd till oljeborrning i Barents hav i Arktis.

De två organisationerna tycker att tillåtelsen går emot den norska grundlagen. I lagen finns en så kallad miljöparagraf där det står att staten ska värna om natur och miljö för kommande generationer. Det norska olje- och energidepartementet hävdar å sin sida att allt skett inom lagens ramar.

Organisationerna anser också att tilldelningen av oljelicenser är i strid med Parisavtalet, det globala klimatavtalet från förra året, där länder förbinder sig till att begränsa den globala uppvärmningen.

Bland de företag som har fått tillstånd att borra efter olja i Barents hav finns svenska Lundin Petroleum och norska Statoil.

TT-NTB-Reuters

Publisert: