Texas inför strängare abortlag

UTRIKES

Stockholm. Senaten i Texas har godkänt ett lagförslag som kritiker säger kraftigt inskränker rätten till abort. Lagen förbjuder aborter efter 20:e graviditetsveckan och ställer stränga krav på kliniker som utför aborter. Bara sex befintliga kliniker uppfyller kraven vilket innebär att många kvinnor får långa resor för att avbryta oönskade graviditeter, skriver Texas Tribune.

Guvernören, republikanen Rick Perry, stödjer förslaget och har lovat att godkänna det.

TT