Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror

Publicerad:
Uppdaterad:

Oslo. Avlyssning kan förebygga radikalisering som kan leda till terrorism, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i Oslo i dag.

Vid en presskonferens efter det nordiska statsministermötet i dag fick regeringscheferna bland annat frågor om det nordiska samarbetets utveckling, om terrorbekämpning och arbetsmarknad men självklart också om avlyssning.

Reinfeldt fick bland annat frågan om vad de nordiska regeringarna kan göra för att stoppa rekryteringen av muslimska ungdomar till terrorrörelser. Han kopplade frågan till debatten om USA:s avlyssning.

– De flesta muslimer i Sverige lever ett till svenska kulturella förhållanden anpassat liv, de är sekulariserade. Det finns enskilda små grupper, under tio, som radikaliserats, oftast med kopplingar till tidigare hemländer, sade Reinfeldt och hänvisade till att det i Sverige liksom i andra nordiska länder funnits personer som rest till Syrien för att delta i striderna där.

– Det är ju bland annat detta som avlyssningen handlar om, att förebygga.

I det arbetet ingår också att uppmuntra radikaliserade muslimer och Syrienresenärer "att göra ett annat vägval".

Reinfeldt avslöjade att det "enligt de siffror som nämnts för mig finns inte fler än 200 personer" i Sverige som antingen kännetecknas av religiös extremism, av högerextremism eller som tillhör vänsterautonoma grupper.

Statsministrarna upprepade också vad Reinfeldt redan antytt i måndags: Det blir inget gemensamt nordiskt uttalande kring amerikanska NSA:s avlyssning. Reinfeldt hänvisade dock till president Barack Obamas middag med de fem statsministrarna tidigare i höstas och sade att Norden gjort klart för USA "var vår gräns går".

Visst intresse väckte också svenska medieuppgifter om den kommande Natoövningen där Sverige tilldelats rollen som delvis fientligt territorium. Sverige deltar i novemberövningen med stabsofficerare.

Reinfeldt avvisade att detta upplägg skulle ha sin bakgrund i uppgifter om påstådd dålig svensk beredskap österut.

– Vi har inga politiska synpunkter på hur Nato lägger upp sina övningar, svarade Reinfeldt.

Han tog också den svenska beredskapen i försvar.

– Vi har ett antalsmässigt mindre men mera effektivt försvar i dag och det utgår ifrån att vi funnit att Sverige inte hotas av ett isolerat militärt angrepp, sade Reinfeldt och hänvisade till andra konfliktrisker, "länder som inte håller ihop, terrorism, flyktingströmmar".

– Vi måste rusta oss för de hot som vi upplever som relevanta.

TT:s utsände

Publicerad: