Giraffer, fåglar och nyttoväxter i fara

Publicerad 2016-12-08

Natur. Girafferna i Afrika har minskat med nästan 40 procent på 30 år. Nu listas arten som sårbar på den internationella rödlistan.

Samtidigt varnas för att många nyupptäckta fågelarter hotas av utrotning, liksom många vilda varianter av flera nyttoväxter.

Den internationella rödlistan över hotade arter sätts samman och uppdateras med jämna mellanrum av experter inom Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I den nya uppdateringen ligger fokus i första hand på Afrikas giraffer. Antalet har minskat från drygt 157 000 år 1985 till uppemot 100 000 i dag, en nedgång med över 36 procent.

Orsaken är, som för så många andra stora däggdjur i Afrika, en omfattande tjuvjakt, oftast för köttets skull. En annan faktor är att djurens livsmiljöer skövlats av jordbruk och boskapsskötsel.

Flera giraffarter

"Giraffer är ju en vanlig syn på safari, i medier och på zoo, så folk - inklusive naturvårdare - är omedvetna om att de här mäktiga djuren i det tysta håller på att utrotas", säger giraffexperten Julian Fennessy vid IUCN.

Det hela kompliceras av att nya genetiska rön antyder att det finns fyra arter av giraffer i Afrika, inte bara en som man hittills trott.

IUCN har dock valt att tills vidare behålla den gamla klassificeringen där alla giraffer räknas som en art, Giraffa camelopardalis. Den är nu rödlistad som "sårbar".

Hotad härmare

Den nya uppdateringen behandlar också världens fåglar, i första hand 742 nyupptäckta eller nyligen beskrivna arter. Av dessa har elva procent listats som hotade. Hit hör många fåglar med mycket små utbredningsområden.

Även välkända arter finns med på listan, bland andra den grå jakopapegojan från västra och centrala Afrika. Arten är bekant för sin förmåga att härma människor, vilket har lett till en ohållbar fångst av fåglarna. I vissa områden har den minskat med 99 procent och den är nu klassad som starkt hotad.

För första gången har experter också bedömt situationen för ett antal vilda släktingar till några av våra viktigaste nyttoväxter. Flera arter av mango och solrosor, liksom vilda former av havre och korn har förts upp på listan. De hotas framför allt av förlust av livsmiljöer.

TT