Fler samtal krävs om EU:s asylplan

UTRIKES

Migration. Intensiva förhandlingar ska till för att försöka rädda EU-kommissionens plan på en gemensam asylfördelning.

Den svenska regeringen är ändå optimistisk.

EU-kommissionens förslag från slutet av maj innebär att 40 000 nyanlända till Grekland och Italien, främst från Syrien och Eritrea, ska fördelas till övriga EU-länder.

Fördelningen är tänkt att ske i enlighet med ländernas storlek och rikedom, men också arbetslöshet och hur många flyktingar och asylsökande som de redan tagit emot under de senaste åren.

Än så länge är motståndet ändå för starkt.

– Det finns en klar majoritet av medlemsländerna som är för EU-kommissionens förslag. Men nu räcker inte det. Vi måste upp i en kvalificerad majoritet. Och där är det osäkert än så länge var vi är någonstans, konstaterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efter tisdagens möte med sina kollegor i Luxemburg.

Ovilligt i öst

Intensiva diskussioner ska nu till för att försöka bearbeta kommissionens plan och göra alla nöjda, helst redan till stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel nästa vecka.

De ovilliga finns bland annat i det gamla Östeuropa där det obligatoriska mottagandet av asylsökande inte gillas alls. För att få dem att ändra sig jämför Morgan Johansson med om de stora flyktingströmmarna skulle finnas där, i stället för på Medelhavet.

– Det talas om uppemot en miljon människor som är interna flyktingar i Ukraina. Och en del av dem har också tagit sig ut ur Ukraina. Och vart åker de då? Jo, det är i så fall till de östeuropeiska länder som i dag är ganska tveksamma till om vi ska ha en sådan här mekanism. Det argumentet tycker jag är ganska starkt, säger Johansson.

– Då säger vi: "Tänk på det. Det kan vara er det gäller nästa gång".

Optimist

Sverige vill helst inte att mottagandet ska göras frivilligt.

– Vi anser inte det. Här bör alla länder ta ansvar för situationen. Samtidigt är det det som en del länder reagerar på. Men den frågan är just nu under förhandling och vi får se hur det går, säger Johansson, som trots allt ser ljust på möjligheterna att nå en lösning.

– Det går i Sveriges riktning. Jag är mer optimistisk nu än när jag kom hit i morse.

Luxemburg, TT:s korrespondent