Påven förenklar äktenskapsregel

Vatikanen. Påve Franciskus banar väg för den största reformen av kyrkans inställning till äktenskapet på nästan tre århundraden. Att ogiltigförklara äktenskapet ska nu gå snabbare, enklare och vara gratis.

Inom den katolska kyrkan är skilsmässor inte tillåtna. Däremot går det att få äktenskap ogiltigförklarade. Den processen förenklar nu påve Franciskus, samtidigt som han håller fast vid principen om äktenskapets oupplöslighet.

Ett äktenskap kan upplösas inom katolska kyrkan under vissa förutsättningar, exempelvis om det bedöms ha saknats frivillighet, psykisk mognad eller vilja att få barn. Men procedurerna för detta har av många setts som komplicerade, utdragna, omoderna och dyra.

Förändringarna innebär att äktenskapet ska kunna annulleras genom ett beslut, i stället för att behöva godkännas i två kyrkliga domstolar. Dessutom ska ärendena ses som standardförfaranden som hanteras av en enskild biskop, i stället för att vara föremål för en förhörsprocess.

Beslutet är ännu ett utslag för att påven vill att kyrkan ska visa större barmhärtighet gentemot katoliker i svåra livssituationer. Han säger att processerna måste snabbas upp så att katoliker som vill få sitt äktenskap ogiltigförklarat inte ska behöva sväva i ovisshet under lång tid.

TT-AFP

Publisert: