Australiskt förslag om skärpt sexlag

Publicerad 2013-11-13

Sydney. En statlig utredning i Australien föreslår skärpta regler och lagar för misstänkta sexualbrott mot underåriga. I en rapport pekas den katolska kyrkans agerande i landet ut och kyrkliga ledare anklagas för att ha mörklagt ärenden.

Rapporten, som lades fram i parlamentet på onsdagen, är resultatet av en lång utredning. I skarpa ordalag skriver utredarna att "vi har anledning att beräkna att det har funnits flera tusen fall där offer har blivit kriminellt ofredade enbart i delstaten Victoria".

Melbournes ärkebiskop Denis Hart erkänner att katolska kyrkan har varit dålig på att reagera på uppgifter om präster som förgripit sig på underåriga.

Ett förslag från utredningen är att kriminalisera mörkläggning av ofredanden samt ökade möjligheter för offer att stämma.

TT-AFP