Länder listas när EU varnar skatteparadis

Skatteflykt. 17 länder - däribland Panama, Sydkorea och Namibia - finns med på EU:s lista över världens skatteparadis.

Investerare i länderna riskerar nu hårdare skattegranskning hemifrån.

Formellt handlar det om en lista över de "jurisdiktioner" som anses som "icke samarbetsvilliga" i kampen mot skattefusk och skatteplanering, exempelvis när det gäller utbyte av information.

– Det här är en viktig framgång för EU och ett viktigt steg för att minska möjligheterna att gömma pengar för att undvika att betala skatt, säger finansminister Magdalena Andersson (S) efter tisdagens gemensamma beslut i Bryssel.

Totalt valde Andersson och kollegorna från övriga EU-länder att skriva upp 17 länder på sin "svarta lista" och ytterligare 47 på en "grå". Den sistnämnda består av dem som lovat åtgärder inom kort.

Riskerar kontroll

Att även ett land som Sydkorea finns med beror enligt Andersson på att de inte uppfyller EU:s kriterier om samarbete och information i skattefrågorna. Däremot behöver inte de många företag som exempelvis handlar med Sydkorea vara nervösa för att drabbas av svartlistningen, mer än att själva riskera en noggrannare kontroll från skattemyndigheterna.

– Det bästa är naturligtvis att Sydkorea börjar leva upp till de kriterierna - det är det som är syftet med listan, att alla länder ska leva upp till de här kriterierna. Men till det ska vi ju sedan genomföra någon form av sanktion, det kan till exempel handla om att om man har transaktioner med de här länderna så riskerar man att hamna i en skattekontroll, säger Andersson.

Få britter?

Saknas på listan gör däremot nästan alla av de många jurisdiktioner som lyder under brittisk överhöghet och som annars flitigt brukar pekas ut i skatteflyktssammanhang - som till exempel Kajmanöarna, Bermuda eller Jersey.

TT: Varför inte?

– Det är för att de antingen lever upp till kriterierna - flera av dem är ju med i det automatiska internationella informationsutbytet - eller så kan det också vara så att länderna har gjort tydliga åtaganden på hög politisk nivå och kommer att ändra om de har skadliga skatteregimer. Det ska nu följas upp för att se att länderna lever upp till sina åtaganden - annars kommer de att hamna på svarta listan, säger Magdalena Andersson.

Bryssel, TT:s korrespondent

Publisert: