Kritik mot EU-politik för biobränsle

Miljö. Hjälporganisationen Oxfam riktar skarp kritik mot EU:s biobränslepolitik - regnskog skövlas och grödor som kunde ha använts som mat bränns upp.

– En felaktig beskrivning av verkligheten, kontrar Gustav Melin, vd för intresseorganisationen Svebio.

Omkring 150 företag med 600 lobbyister försöker påverka tjänstemän och beslutsfattare på EU-nivå inom biobranschsektorn, enligt Oxfams nya rapport. I majoriteten av fallen rör det sig om biobränsletillverkare, odlare, handlare och de bolag som tillhandahåller tekniken till dem.

– Politiken skadar klimatet och människor världen över, säger Marc-Olivier Herman som arbetar med EU-frågor på Oxfam till TT.

– Problemet är att alla intressegrupper ser till sitt eget intresse och inte det allmännas. Effekten för riktlinjerna som gäller fram till 2020 har varit en katastrof.

Det som kan verka vettigt för en europeisk jordbrukare kan driva fram en global investeringsvilja som i sin tur tvingar människor i u-länder att lämna sin odlingsmark, framhåller han.

Kritik mot Sverige

Biobränsleproduktionen har fått skarp kritik på sina håll i världen. Bland annat har regnskog i Indonesien och Malaysia fått ge vika för palmoljeplantager - och på andra håll har biobränsleplantager slagit ut de traditionella grödorna. Marc-Olivier Herman säger att nästa riskområde är Sydamerika.

– Vi har ett exempel från Peru som visar att om vi inte ändrar EU:s politik till 2030 så kommer samma sak som redan hänt i Indonesien att hända i Amazonas, säger han.

"Inget alternativ"

Svebio, en svensk intresseorganisation med cirka 300 medlemsföretag i bioenergibranschen, delar inte Oxfams lägesbeskrivning.

– De ger inget alternativ, och enligt vår uppfattning ger de också en felaktig beskrivning av verkligheten, säger Gustav Melin, vd för Svebio och ordförande för The European Biomass Association, AEBIOM.

Även om el kommer på sikt är alternativet till biodrivmedel just nu att köra vidare med bensin och diesel, påpekar han. Produktion av biobränsle är positiv för länder med ett dåligt utvecklat jordbruk, anser Gustav Melin, för den skapar arbetstillfällen och ger inkomster till lantbruket.

"Ska skydda regnskog"

– Drivmedelsproduktionen är inte en huvudorsak till regnskogsskövlingen, även om den kan vara delansvarig, säger Gustav Melin.

Vad gäller produktionen av palmolja säger han att den främst används av livsmedelsindustrin, inte till biodrivmedel.

– I huvudsak tycker vi att man självklart ska skydda regnskog, och att man får besluta om "no-go-areas". Men samtidigt är det också de här enskilda länderna som får bestämma om sin egen politik, säger Gustav Melin.

– Sedan kan vi bestämma att vi inte ska handla med de länder som har en för expansiv regnskogsskövlingspolitik, och där tycker vi väl att det finns mer att göra.

TT

Publisert: