Ingen fred Japan-Ryssland riktigt än

UTRIKES

Japan. Att sluta fred med Japan är viktigare än den ekonomiska utvecklingen just nu, säger Rysslands president efter två dagars toppmöte med Japans premiärminister. Trots det var det snarare på handelsområdet man kom överens.

– För mig är det viktigaste att skriva under ett fredsavtal (med Japan), eftersom det skulle lägga grunden för långsiktigt samarbete, sade president Vladimir Putin efter överläggningarna med premiärminister Shinzo Abe.

Formellt sett har Japan och Ryssland aldrig slutit fred efter andra världskriget. Det största hindret för ett fredsavtal är delar av ökedjan Kurilerna, som Sovjetunionen lade beslag på under kriget och Japan vill ha tillbaka.

Men Putin och Abe verkar inte ha gjort några framsteg om öarna, annat än att man enats om att diskutera samarbeten på öarna.

Inte heller enigheten om handeln är vidare konkret, men beskrivs ändå som mötets största steg framåt.

– Abe måste vara bittert besviken, säger James Brown, expert på rysk-japanska relationer vid Temple-universitetet i Tokyo.

– Putin har gett noll och intet, men har i utbyte fått erbjudandet om stärkt ekonomiskt samarbete. Och, lika värdefullt, så har han visat att G7 är splittrat om Ryssland.

Den ryske presidentens resa till Japan är den första bilaterala han vågar sig på till ett medlemsland i stormaktsklubben G7 sedan Ryssland chockade världen med att erövra Krim-halvön i början av 2014.

TT-Reuters