Smolensk-olyckan: Kroppsdelar blandades ihop

Publicerad 2017-06-01

Polen. Polska myndigheter som för andra gången utrett flygkraschen i ryska Smolensk 2010 då Polens president och 95 andra dödades, har inte hittat några bevis för en bombexplosion ombord. Däremot visar öppnandet av 24 kistor med offer från kraschen, hur kroppsdelar blandats samman i Ryssland innan kistorna förseglades.

I president Lech Kaczynskis kista hittades kvarlevor från två andra offer. I ytterligare elva andra kistor hade kroppsdelar från olika offer blandats ihop, enligt åklagarmyndigheterna. Kistorna förseglades i Ryssland innan de skickades till Polen. Ryska myndigheter har inte velat kommentera uppgifterna.

Teorier har funnits om en bombexplosion ombord, eller att ryska flygledare med avsikt ska ha dirigerat planet fel.

TT-Reuters