Hälsokliniker stängs i Sudan

UTRIKES

Sudan. Många hälsocentraler stängs i oroliga delar av Sudan på grund av brist på pengar.

En miljon människor riskerar att drabbas av epidemier.

Pengabristen för WHO och andra icke-statliga organisationer är så allvarlig att många kliniker inte kan köpa mediciner eller betala personal.

– Sudan är som en bortglömd kris, säger Adil al-Mahi från Rädda Barnen Sverige, som driver hälsocentraler för barn i konfliktzonerna.

Rädda Barnen Sverige fasar nu ut hälso- och näringsvård i 20 center i Södra Kordofan, vilket påverkar ungefär 200 000 människor.

Elva av Världshälsoorganisationens (WHO) kliniker har dessutom redan stängts i Darfur, Blå Nilen och Södra Kordofan, där år av strider mellan regeringsstyrkor och rebeller har tvingat tiotusentals människor att fly från sina hem.

Pengabristen ökar då världens uppmärksamhet riktas mot andra konflikter, till exempel Syrien. 49 kliniker i regionerna riskerar att stängas, säger Naeema al-Gasseer, chef för WHO i Sudan.

– Vi har inte tillräckligt med medel för att fortsätta stödja kliniker, som tillhandahåller hälsovård till människor i avlägsna områden, säger hon.

Stängningarna kan till exempel påverka vaccinationsprogram.

– En förhöjd risk för epidemier är trolig (. . .) med människor som måste resa långt för att nå hälsovård, säger Naeema al-Gasseer.

TT-AFP