Putin vill ha vänner

UTRIKES

Ryssland. Ryssland vill ha vänskap, bedyrar president Vladimir Putin i sitt årliga tal om läget i nationen.

Men han betackar sig samtidigt för "usla tips" från omvärlden.

– Vi söker inte och har aldrig sökt några fiender. Vi behöver vänner, konstaterade presidenten inför allehanda inhemska potentater och ledamöterna i det ryska parlamentets båda kammare i Moskva på torsdagen.

Men det fanns ett men också:

– Vi kommer inte att tillåta att någon blandar sig i våra intressen. Vårt öde ligger i våra egna händer och vi bygger vår nutid och framtid utan usla tips och oönskade råd, sade Putin.

Eurasiskt samarbete

Talet i Moskva innehöll en sedvanlig mix av pekpinnar om och synpunkter på situationen på hemmaplan och internationellt. Putin tror på minskad inflation och strävar efter att år 2020 ha en tillväxt som är högre än världsgenomsnittet.

Han lovade fortsatt kamp mot korruption, men gav samtidigt en skrapa åt de åklagare och poliser som gjort sina tillslag inför tv-kameror och stor uppmärksamhet.

Internationellt betonade Putin relationerna österut - mot Kina, Indien och Japan. Men han hoppas också på ett "stort eurasiskt partnerskap" som han är övertygad om att kunna diskutera även med olika EU-länder "där intresset för en mer självständig och subjektiv politisk och ekonomisk kurs nu växer".

Relation med USA

Läget i Ukraina nämndes inte en enda gång. Syrien tog Putin endast upp som exempel på Rysslands kamp mot terrorism.

I den kampen hoppas Putin på hjälp från USA, som han vill "normalisera" relationen till då Donald Trumps nya administration tillträder.

Putin markerade tydligt den syn som Moskva haft sedan länge om att relationen mellan Ryssland och USA är avgörande för hela världen.

– Vi har ett gemensamt ansvar att garantera internationell säkerhet och stabilitet. Jag vill betona att försöken att bryta den strategiska jämbördigheten är extremt farliga och kan leda till en global katastrof. Glöm inte det för en enda sekund, sade Putin.

Bryssel, TT:s korrespondent