Valdöd utlöser skalvoro i Japan

Publicerad 2015-04-11

Japan. Masstrandningen av omkring 150 melonhuvudvalar på Japans östkust har skapat en oro för en ny stor jordbävning med efterföljande förödande tsunami. Uppgifter sprids på sociala medier att det finns ett samband mellan en likande masstrandning några dagar före jordbävningen och tsunamin 2011. Då dödades omkring 19 000 människor och Japan drabbades av en svår kärnkraftolycka.

Dessutom pekas det på att 100 grindvalar strandade ett par dagar före jordbävningen 2011 i Christchurch i Nya Zeeland. Men experter säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för ett samband mellan strandade valar och kraftiga jordbävningar.

Forskarna kan inte säga varför valarna strandade vid staden Hokata. Man har inte kunnat hitta några tecken på sjukdom hos de döda valarna.

TT-AFP