Utrikes

FN diskuterar framtida säkerhetsråd

UTRIKES

New York. FN:s generalförsamling möttes på torsdagen för att diskutera ett utvidgat och omorganiserat säkerhetsråd.

Frankrike och Storbritannien föreslår en provisorisk utökning av rådet i väntan på en definitiv lösning.

Fem huvudpunkter sattes på torsdagsmötet upp för de fortsatta förhandlingarna: Medlemskategorier, vetorätten, rådets storlek, dess arbetsmetoder och relationerna mellan rådet och generalförsamlingen. De faktiska förhandlingarna börjar först den 4 mars och en andra förhandlingsrunda med konkreta förslag planeras till maj.

Säkerhetsrådet, med USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike som ständiga medlemmar, har varit i stort sett oförändrat sedan Förenta Nationerna inrättades 1945 efter andra världskriget. 1965 utvidgades antalet roterande platser från sex till tio. De besätts för två år i taget och väljs utifrån regionala överväganden.

Fyra-gruppen

Japan, Tyskland, Brasilien och Indien anses vara de främsta kandidaterna till att få en permanent plats i ett utvidgat säkerhetsråd, och 2005 gjorde de - benämnda fyra-gruppen - och två afrikanska länder en stark gemensam framstöt för att komma in i säkerhetsrådet som permanenta medlemmar. Men de fick aldrig stöd nog; regionala rivaler som Italien, Argentina och Pakistan bjöd alltför hårt motstånd.

– Ingen mer förhalningspolitik. Förhandlingarna måste sätta igång, fastslår Frankrikes FN-ambassadör Jean-Maurice Ripert nu.

– Den stora majoriteten vill ha en utökning. De anser att rådet inte är tillräckligt representativt för dagens värld och att detta försvagar dess legitimitet och effektivitet, sade han.

Provisorisk reform

Storbritannien och Frankrike stöder permanent medlemskap för fyra-gruppen och upp till två afrikanska länder, enligt Ripert.

Men med tanke på protesterna från somliga länder mot en sådan lösning föreslår Paris och London en "provisorisk reform" för att bryta dödläget.

– Låt oss under tiden skapa en medlemsgrupp som väljs för en längre tid, fem eller sex eller åtta år, sade Ripert utan att specificera något antal.

En utvidgning av säkerhetsrådet kräver stöd från två tredjedelar av generalförsamlingens 192 medlemsländer och bifall från rådets fem ständiga medlemmar.

TT-AFP

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes