EU-klarläggande om Ukrainaavtal klart

UTRIKES

EU. EU:s associationsavtal med Ukraina innebär inte att Ukraina blir ett kandidatland eller att ukrainare får rätt att fritt bo och arbeta i EU. Det klarläggande gjorde EU-ledarna på toppmötet i Bryssel. Klarläggandet var ett krav från nederländska regeringen. Den bedömer att man annars inte kan få avtalet godkänt i sitt parlament, efter att holländarna i en rådgivande folkomröstning i våras sade nej till avtalet. Avtalet måste godkännas av alla EU-länder för att träda i kraft.

EU-ledarna försäkrar i klarläggandet också att avtalet inte innebär några kollektiva säkerhetsgarantier för Ukraina.

TT