Corbyn liknar May vid Henrik VIII

UTRIKES

Storbritannien. Ledaren för det brittiska oppositionspartiet Labour, Jeremy Corbyn, anser att premiärminister Theresa May beter sig som den maktfullkomlige engelske kungen Henrik VIII när hon vägrar att låta parlamentet rösta om ett kommande brexitavtal. Det säger Corbyn i en intervju med The Guardian.

– Uppfattningen att premiärministern, när det gäller något så stort som detta, kan använda regeringens kungliga privilegium för att gå förbi parlamentet är extraordinär, säger han.

Corbyn syftar inte på att regeringen nästa år väntas utlösa artikel 50 i EU-fördraget, och därmed påbörja utträdet ur unionen, utan de villkor för Storbritanniens utträde som ska förhandlas fram under de två kommande åren. Theresa May har upprepade gånger sagt nej till en parlamentsomröstning om dessa villkor.

TT