65 journalister dödades 2017

UTRIKES

Världen. 65 journalister har dödats i år, enligt Reportrar utan gränsers (RUG) årliga sammanställning.

Siffran är lägre än på länge, men en förklaring är att de flesta journalisterna lämnat länder som Syrien, Libyen och Jemen.

Förutom de 65 som bekräftats dödade är två saknade, 54 hålls som gisslan och 326 har frihetsberövats, enligt RUG.

Av de som dödats har 39, eller 60 procent, varit måltavlor, medan 26 omkommit medan de rapporterat från fältet, exempelvis av en självmordsbombare eller en granat.

Länder för farliga

Trots att siffran är den lägsta på 14 år är siffrorna oroväckande höga, enligt RUG. En anledning till minskningen är också att journalister lämnat krigsdrabbade länder för att de blivit för farliga.

"Det är naturligtvis glädjande att färre journalister har dödats. Samtidigt är det viktigt att tänka på att säkerhetssituationen är så svår i vissa länder att de blir till svarta hål om journalisterna lämnar för att rädda sig. Att tvingas fly är ingen långsiktig lösning på säkerhetsproblemet", säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, i ett uttalande.

Det farligaste landet för journalister är fortsatt Syrien, där tolv dödats i år, följt av Mexiko, där elva dödats. Enligt RUG har reportrar som bevakar politisk korruption, drogkarteller och organiserad brottslighet nästan systematiskt blivit måltavlor, hotade och skjutna.

Kina frihetsberövar många

I den internationella rapporten nämns också svenska Kim Wall, som misstänks ha mördats av den danske ubåtsbyggaren Peter Madsen när hon skulle göra ett reportage om honom ombord på hans ubåt.

"Mordet på Kim Wall skakade om hela världen och visar att säkerhetsfrågor måste stå i centrum även i länder där pressfrihet generellt respekteras", säger Jonathan Lundqvist.

Av de journalister som frihetsberövats finns nästan hälften i fem länder: Kina, Turkiet, Iran, Syrien och Vietnam.

TT