Pengarna ryker för bilrök bland barn

UTRIKES

Storbritannien. Personer som röker i bilar med barn på Skottlands vägar riskerar böter på 100 pund (cirka 1 160 kronor) - om de tas på bar gärning. Beloppet ska betalas direkt till polisen efter ett erkännande.

Går ärendet vidare till domstol kan maxbötessumman tiofaldigas.

Åtgärden ingår i regeringens långsiktiga mål om att färre än fem procent av skottarna ska röka tobak år 2034.

TT-AFP