Stark skepsis kring EU-åklagare

UTRIKES

EU. Sveriges tvekan kvarstår vad gäller införandet av en EU-åklagare - med förkortningen Eppo - som bland annat ska få rätt att utreda ekonomiska bedrägerier mot EU. Planerna har stötts och blötts av medlemsländerna ända sedan de presenterades sommaren 2013.

– Vi har väldigt stora problem med att gå med i Eppo, konstaterar inrikesminister Anders Ygeman (S) som räknar med att Sverige behöver ta ett definitivt beslut i december - med största sannolikhet om att säga nej till att vara med.

– Det finns en ganska stor skepsis bland svenska myndigheter till värdet av Eppo. Det finns också en skepsis mot de saker som vi inte har något framgångar med i förhandlingarna - öppenhetsfrågan framför allt, men delvis också hur åklagarämbetet styrs, vem som råder över vem, säger Ygeman i Luxemburg.

Utöver Sverige råder stor tvekan i bland annat Finland, Nederländerna och Polen vilket troligen innebär att Eppo kommer att skapas som ett så kallat "fördjupat samarbete" mellan de länder som gillar idén.

Luxemburg, TT:s korrespondent