Författningsförslag framlagt i Ankara

UTRIKES

Turkiet. Turkiets styrande AK-parti har lagt fram ett förslag till en omarbetad grundlag i parlamentet i Ankara, som kan utöka president Recep Tayyip Erdogans makt, enligt partiföreträdare. Om lagförslaget går igenom har Erdogan, som länge drivit frågan, möjlighet att stanna på presidentposten fram till 2029.

Men lagpaketet innebär också strukturförändringar i Turkiets rättssystem, där presidentens straffimmunitet tas bort helt. Som det är nu kan presidenten endast ställas till svars för högförräderi.

AKP, som inte har majoriteten att genomföra författningsförändringarna på egen hand, har förhandlat med det nationalistiska oppositionspartiet MHP som stödjer förslaget.

En folkomröstning om saken planeras i mars, april eller maj.

TT-AFP-Reuters