Utrikes

EU agerar mot stora budgetunderskott

UTRIKES

Bryssel. Sex EU-länder har större budgetunderskott än vad EU-kommissionen kan acceptera.

De bryter mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten och måste skärpa sig.

Sverige klarar sig undan kritik.

Budgetunderskotten i Frankrike, Irland, Spanien, Grekland, Lettland och Malta var 2008 större än 3 procent av bruttonationalprodukten, vilket är den smärtgräns som tillåts i EU:s tillväxt- och stabilitetspakt. Och det hela är ingen tillfällig företeelse. 2009 ser minst lika illa ut, och därför tar EU-kommissionen första steget i sitt förfarande för att tvinga länderna tillbaka till sunda statsfinanser igen.

Exakt hur lång tid länderna får på sig visar sig i mars då de olika förfarandena inleds formellt. Situationen ser olika ut i de olika länderna.

– För Frankrike och Spanien ser vi 2009 som ett år för ekonomisk stimulans men vi anser att en budgetkonsolidering måste starta 2010, sade EU:s finanskommissionär Joaquin Almunia på en pressträff i Bryssel.

För Irland ser läget särskilt allvarligt ut med ett väntat underskott på 9,5 procent av BNP i år.

Almunia underströk att kommissionen inte vill straffa något land, men han lät samtidigt förstå att det kan vara mindre smärtsamt att underkasta sig EU:s regler än att låta marknaden sköta "bestraffningen" genom höga lånekostnader. Flera länder pressas hårt av finansmarknaden, vilket begränsar deras möjligheter att sjösätta behövliga stimulanspaket för att få fart på sina ekonomier. Det blir helt enkelt för dyrt.

Sveriges finanser försämras visserligen, men EU-kommissionen konstaterar att läget är sunt på medellång sikt. Stora överskott i goda tider har skapat utrymme för att låta finanspolitiken spela en aktiv roll i den pågående lågkonjunkturen, inte bara för att stimulera efterfrågan på kort sikt utan också för att stärka den långsiktiga tillväxtpotentialen, skriver kommissionen. Den utfärdar dock en liten varning om försiktighet framöver.

TT:s korrespondent

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes