1 100 våldtäkter varje dag i Kongo

UTRIKES

Washington. Varje dag våldtas mer än 1 100 kvinnor i Demokratiska republiken Kongo, visar en studie. Det innebär att sexuellt våld mot kvinnor är 26 gånger vanligare i landet än vad FN:s rapporter från samma period visat.

Mer än 400 000 kvinnor och flickor mellan 15 och 49 år utsattes för våldtäkt under en tolvmånadersperiod 2006 och 2007, enligt undersökningen som publiceras i American Journal of Public Health.

– Våra resultat bekräftar att tidigare uppskattningar av våldtäkter och sexuellt våld är grova underskattningar av den verkliga förekomsten av sexuella övergrepp i Demokratiska republiken Kongo, säger Amber Peterman, huvudförfattare av rapporten.

Till och med dessa, mycket högre siffror är, enligt Peterman, fortfarande en försiktig uppskattning av den verkliga förekomsten av sexuellt våld. Det beror på en ständig underrapportering på grund av stigma och skam och på att yngre och äldre grupper och män inte räknats in.

Under de åren då stridigheterna var som värst såg sjukvården fruktansvärda övergrepp, säger Pearson och tillägger att det nu är ovanligt med tortyrlika skador hos offer.

– Vad kvinnor vill främst när de kommer in nu är att bli testade för hiv. Det är väldigt viktigt för dem för att de ska kunna visa upp för sin familj att de är hivnegativa och kunna återvända till sitt samhälle.

Forskaren Maria Eriksson Baaz är kritisk till den amerikanska studien.

– För det första innehåller den inga nya uppgifter. Det här är data från 2007 som redan var kända som man gjort fler statistiska analyser på. Vidare är tolkningen man gjort av de gamla uppgifterna högst tvivelaktig.

Eriksson Baaz anser att alla rapporter som hävdar sig kunna säga något om det verkliga antalet våldtäkter i Kongo-Kinshasa bör betraktas med kritiska ögon, då insamling av faktaunderlag är extremt svårt.

Svenska Johanna Pearson leder ett projekt för överlevare av sexuellt våld på Panzisjukhuset i östligt belägna Bukavu, ett av de hårdast drabbade områdena i Kongo-Kinshasa.

Panzisjukhuset specialiserar sig på gynekologisk kirurgi och behandling av offren för sexuellt våld. En viktig del av arbetet är att medvetandegöra problemet, bryta tabut kring sexuellt våld ute i byarna.

– Att jobba med utbildning och tillgänglighet känns viktigare att koncentrera sig på än att veta exakt hur många fall som begås varje dag. . . det är otroligt många, säger Pearson till TT.

TT-AFP