Våldtäkt används som vapen i Libyen

Stockholm. FN-organ och Rädda Barnen har fått rapporter om att våldtäkter används som vapen av libyska säkerhetsstyrkor. FN-representanten Margot Wallström säger att rapporterna är väldigt oroande.

Enligt Margot Wallström, FN:s särskilda representant i kampen mot sexuellt våld under väpnade konflikter, har det inkommit rapporter både från olika FN-organ och Rädda Barnen om att våldtäkter används som vapen, framför allt i östra och västra Libyen, men också vid landets gränskontroller.

– Det är väldigt svårt att få detta bekräftat eftersom det är så omgett med stigma och skamkänsla hos kvinnorna, men av det vi har hört är vi alla väldigt oroade, säger hon till TT.

Uppgifterna om potenshöjande medel har inte gått att bekräfta, däremot finns rapporter om direkta order till soldater om att använda våldtäkt som vapen.

– Vi försöker just nu få fram ett tal från Gaddafis sida där han påstås ha sagt att detta är ett tillåtet vapen. Men förutom direkta order visar man också att det här är okej genom att det råder total straffrihet, säger hon.

Wallström är kritisk mot att FN:s säkerhetsråd inte nämner sexuellt våld i sina resolutioner om Libyen, trots att man nämner en rad andra människorättsbrott.

– I min diskussion med säkerhetsrådsmedlemmarna är det flera som erkänner att det kan ha gått lite för snabbt och att det borde ha nämnts. Det är viktigt att detta uppmärksammas som det brott det är.

– Men jag är glad över att ICC:s åklagare Moreno-Campo för två veckor sedan klargjorde att detta är en av de saker de tittar på.

De fruktade libyska säkerhetsstyrkorna anklagas för systematiska våldtäkter och nu ska Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utreda saken, säger chefsåklagare Luis Moreno-Ocampo i en intervju med CNN.

ICC har fått uppgifter om att kvinnor stoppats vid kontroller och våldtagits, som straff för att ha burit rebellernas flagga.

Chefsåklagare Luis Moreno-Ocampo säger att ICC har fått rapporter om att potenshöjande medel används av soldater, något han kallar "ett verktyg för omfattande våldtäkter" som kan jämföras med vapen.

– Det finns uppgifter om Viagra. Så det är som en machete, säger han.

– Det är nytt. Viagra är ett verktyg för omfattande våldtäkter.

I slutet på April sade USA:s FN-sändebud Susan Rice till diplomater att Gaddafis styrkor använder våldtäkt som en vapen mot civila. Hon sade också att soldater använder sig av Viagra, något som ska tyda på att befäl uppmuntrar sina soldater till våldtäkt.

TT

Publisert: