Oenigt om åtstramning på Balkan

Flyktingkrisen. EU-kommissionens hopp om att få länderna i västra Balkan att enas om gemensamma åtgärder mot flyktingflödet blev ingen omedelbar succé.

Söndagens minitoppmöte i Bryssel blev ännu ett tecken på oenighet.

På förhand hoppades EU-kommissionen att länderna längs den så kallade "Balkan-leden" snabbt skulle kunna enas om att strama åt sina gränser för att få kontroll på flyktingflödet.

Totalt fanns 16 punkter med i ett utkast till gemensamt mötesuttalande som läcktes ut inför det extrainsatta söndagsmötet i Bryssel.

På plats fanns framför allt ledare från de närmast berörda länderna i området. Huvudfrågan var given: hur ska man få ordning på den flyktingvandring som sker från de grekiska öarna upp genom Europa.

– Vi står inför en humanitär kris, konstaterade Greklands premiärminister Alexis Tsipras på väg in till mötet.

– Bara den senaste veckan kom 50 000 flyktingar till Lesbos. Grekland kan inte klara det här själv, sade Jean Asselborn, utrikesminister i EU:s nuvarande ordförandeland Luxemburg.

Enas inte?

De första tre timmarna av mötet ägnades sedan åt praktiska samtal om vad de olika länderna behöver.

"Konstruktivt" löd efteråt omdömet från en kommissionskälla, som betonade vikten av att ledarna nu fick chansen att diskutera saker direkt med varandra.

Från andra håll lät det emellertid mer pessimistiskt.

– Jag är inte säker på att vi kan enas om något som omedelbart kommer att vara särskilt hjälpsamt, sade Serbiens premiärminister Aleksandar Vucic under en paus.

Från grannlandet Slovenien hördes allvarstoner redan vid ankomsten.

– Om vi inte kan leverera konkreta åtgärder så tror jag att hela EU kommer att börja falla isär, varnade premiärminister Miro Cerar.

Ny gränsinsats?

I det utläckta utkastet till uttalande från mötet manades till handling och samarbete. "Grannar borde arbeta med varandra - inte mot", hette det i texten, där merparten av åtgärderna var tydligt inriktade på att få stopp på de senaste månadernas flyktingvandring.

Bland annat talades om att utöka Frontex-insatsen Poseidon, som spanar till havs i Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet, samt upprätta en ny Frontex-insats vid gränsen mellan Grekland, Makedonien och Albanien. Sistnämnda väg används av merparten av de flyktingar som undviker att registrera sig när de anlänt till någon av de grekiska öarna, eftersom de i stället hoppas att landvägen kunna ta sig fram till exempelvis Tyskland eller Sverige.

Som svar på Sloveniens bön om polishjälp från EU tidigare i veckan utlovades också utplacerande av 400 gränsvakter redan till på onsdag.

Bryssel, TT:s korrespondent