Trump skapar osäkerhet om matpriser

Publicerad 2017-02-05

Ekonomi. Donald Trumps handelspolitik kan leda till större svängningar i matpriserna, enligt experter.

USA är en stor exportör av livsmedel och riskerar att själv bli förlorare på nya tullar.

Världsmarknadspriserna på livsmedel steg successivt under förra året och låg i januari på den hösta nivån på nära två år, visar statistik från FN:s livsmedelsorgan FAO. Att priserna gått upp är främst en följd av att väderfenomen påverkat skördarna på flera håll i världen.

I ett större perspektiv skapar den handelspolitik som USA:s nye president för osäkerhet på livsmedelsmarknaden, vilket riskerar att ge större svängningar i priserna framöver, säger FAO i samband med sin senaste månadsrapport.

USA är en av världens största exportörer av livsmedel. Och sedan handelsavtalet Nafta trädde i kraft 1994 har den nordamerikanska marknaden integrerats, säger Torbjörn Iwarson, oberoende råvaruanalytiker.

– Till exempel har man grisuppfödning i Kanada, där grisarna fraktas till Chicago där de slaktas och sedan går nästan hälften av köttexporten till Mexiko. Och om man backar till före 1994 var det faktisk så att Mexiko hade högre skyddstullar mot USA än tvärtom.

Majsens framtid

Mexiko är USA:s största exportmarknad för majs. Frågan är varifrån Mexiko kommer att köpa sin majs om handelsbråket med USA trappas upp.

– USA har jättemycket att förlora på att riva upp Nafta, inte minst lantbrukare som röstade på Trump, som verkligen är beroende av exporten, säger Iwarson.

Det finns än så länge många frågetecken om hur USA kommer att agera.

– USA är beroende av att exportera så det ligger inte i deras intresse att störa handeln. Och de kan inte gärna säga att "vi ska exportera men ni får inte göra det". Men Trump är oförutsägbar, säger Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi.

16 procent på ett år

Prisuppgången under 2016 kommer efter flera år med sjunkande index, som i sin tur berott på god tillgång på livsmedel, en stark dollar och en avmattning i den globala ekonomin. FAO:s index ligger nu 16 procent högre än för ett år sedan.

Men det är fortfarande en bra bit kvar till de höga nivåerna under 2011 och 2012 som pressade världens fattigaste.

TT

Följ ämnen i artikeln