Vill låta studenter bo vid sjukhem

Norge. Norska Arbeiderpartiet vill låta studenter bo i anslutning till sjukhem och äldreboenden, där de ska kunna hyra billiga lägenheter mot att de deltar i sociala aktiviteter med de boende. Förslaget, som inspirerats av ett projekt i Nederländerna, ingår i partiets plan för landets äldreomsorg och kan, enligt biträdande partiledare Hadia Tajik, leda till en vinn-vinn-situation.

– Vi tänker att det finns flera vinster i detta: Studenterna får rimliga bostäder och både de äldre och studenterna kan ha trevligt tillsammans, säger hon till NRK, och tillägger att förslaget även kan frigöra tid för de anställda på boendena.

Henrik Asheim från regeringspartiet Høyre är positiv till förslaget men säger att det måste genomföras på de äldres villkor. Norska LO pekar å sin sida på risken för att projektet påverkar bemanningen vid berörda sjukhem och äldreboenden.

TT-NTB