Tunisien vill krossa glastaket för kvinnor

UTRIKES

Tunisien. Omkring 37 procent av de cirka 630 000 statsanställda i Tunisien är kvinnor, visar en ny studie. Men män sitter på tre fjärdedelar av de högsta och bäst betalda jobben i staten, påpekar Khaoula Labidi, som koordinerat studien.

– Vi vill bryta igenom det här glastaket för att tillåta kompetenta kvinnor - och det finns många - att nå de här högnivåpositionerna.

Studien är finansierad av Frankrike och har utförts i samarbete mellan Tunisiens presidentskap och FN.

Tunisien har varit föregångsland vad gäller kvinnors rättigheter i Nordafrika och Mellanöstern. 1956 stiftades lagar om kvinnors rättigheter och som förbjöd månggifte.

Labidi påpekar att andelen kvinnliga chefer i Tunisien är jämförelsevis mycket hög, men att det uppenbarligen finns mer som kan göras.

TT-AFP