Fattigdomsmål nås trots finanskris

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Trots finanskris, höjda matpriser och klimathot kommer världen att nå målet om halverad fattigdom mellan 1990 och 2015, enligt FN.

Den svenska regeringen har beslutat att satsa 7,4 miljarder kronor de närmaste tre åren, för att ge arbetet en skjuts.

Världen blir ständigt bättre, framhåller FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i den årliga rapporten om arbetet med millenniemålen, åtta mål för att förbättra livet för de som har det sämst ställt i världen till 2015.

Att fattigdomen minskar beror framför allt på Kinas och Indiens enorma ekonomiska tillväxt. Men i Afrika söder om Sahara är fattigdomen mer eller mindre konstant - hälften av kontinentens invånare lever i extrem fattigdom, att jämföra med 58 procent 1990.

Svenska regeringen har beslutat att satsa 7,4 miljarder kronor, fördelat på tre år, för att ge en skjuts till arbetet med millenniemålen, meddelade utrikesdepartementet.

Pengarna ska framför allt gå till att förbättra livet för kvinnor och barn genom till exempel genom vaccinationer och ökad tillgång till rent vatten i de fattigaste länderna.

– Vi vet att vi kan utrota sjukdomar. Vi vet att vaccinationer fungerar. Vi vet att en god kost ökar överlevnaden, säger biståndsminister Gunilla Carlsson till TT.

TT

Publicerad: