Skyldig till hatbrott efter massaker

UTRIKES

USA. En jury har förklarat Dylann Roof skyldig till hatbrott efter massakern i en kyrka i Charleston i South Carolina förra året då han sköt ihjäl nio svarta människor.

Juryn fann den nu 22-årige Roof skyldig till samtliga 33 åtalspunkter, inklusive hatbrott, brott mot vapenlagarna samt förhindrande av fri religionsutövning eftersom han attackerade och dödade de nio när de ägnade sig åt bibelstudier i den metodistkyrka där dåden ägde rum.

De tolv jurymedlemmarna överlade i knappt två timmar innan utslaget presenterades. Roof själv visade inga känslor när utlåtandet lästes upp.

Dylann Roof har inte yttrat sig under rättegången, men i en bandad bekännelse har han sagt att genomförde attacken som hämnd för alla brott han påstår att svarta människor begår mot vita människor.

Nästa fas i rättegången gäller straffet, och då har Roof valt att representera sig själv, utan någon advokat.

Torsdagens juryutlåtande rör de federala åtalspunkterna, och sker vid sidan om det åtal om mord och mordförsök som delstaten South Carolina driver. South Carolina är en av få delstater i USA som inte har hatbrott inskrivet i brottsbalken.

Dylann Roof riskerar dödsfall i både den federala och den delstatliga domstolen.

TT-Reuters-AFP