Så kan Trump fatta snabbare beslut

USA. Donald Trump har rivstartat och fattat beslut om allt från att lämna frihandelsavtalet TPP till att riva upp sjukförsäkringsreformen Obamacare. Då har han utnyttjat sin rätt att utfärda dekret - precis som de flesta presidenter i USA före honom.

Det amerikanska politiska systemet är uppbyggt kring principen om maktdelning, där kongressen har den lagstiftande makten. Men en president som vill agera av egen kraft kan runda den lagstiftande församlingen genom att utfärda en så kallad executive order, en presidentorder eller ett dekret.

Över 13 000 dekret har utfärdats av i princip alla amerikanska presidenter under årens lopp, där Franklin Roosevelt sticker ut med en rekordnotering på över 3 700. Barack Obama - vars inflytande begränsades av den republikanska majoriteten i kongressen - utfärdade över 270 presidentorder.

Komma framåt

– Dekreten kan användas för stora såväl som små saker, gällande de frågor som den federala regeringen sköter om. En fördel med det är att presidenten kan agera när det är svårt att komma fram genom kongressen, säger Dag Blanck, professor vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Ett dekret är ett officiellt dokument som ger federala myndigheter instruktioner om hur de ska agera inom ett visst område. Det är juridiskt bindande, men kan inte upphäva en lag som antagits av kongressen. En president kan däremot upphäva sin företrädares dekret - vilket Donald Trump redan har gjort.

Kongressen behöver inte godkänna en presidentorder och kan heller inte stoppa den. Men kongressen kan lägga sig i genom att begränsa finansieringen av ett visst program, vilket i praktiken skulle kunna hindra ett dekret att träda i kraft. Presidenten kan dock lägga in sitt veto mot en sådan lag.

Kortsiktiga beslut

Amerikanska presidenter brukar föredra att styra genom lagar som stiftas av kongressen, eftersom de kan vara mer omfattande än dekret och har bättre chans att överleva på lång sikt.

Republikanen Trump har kongressen med sig och det tiotal dekret han utfärdat under sina första dagar ska främst ses som ett försök att visa handlingskraft, enligt Blanck.

– Han vill börja uppfylla sina vallöften. Det här är ett sätt att snabbstarta, men han kommer ändå att behöva kongressbeslut kring det som behöver finansiering.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

USA