Inga återinförda Iransanktioner - än

UTRIKES

USA. President Donald Trump vägrade i oktober att försäkra kongressen att Iran lever upp till avtalet om landets kärnenergiprogram, något han måste göra var 90:e dag. Det innebar att den amerikanska kongressen under en 60-dagarsperiod har haft möjlighet att besluta om att återinföra sanktionerna mot Teheran.

Men inga ledande kongressledamöter har aviserat att de planerat någon resolution om sanktioner kopplade till Irans kärnenergiprogram, vilket innebär att avtalet fortsätter att gälla när kongressens tidsfrist nu går ut.

Bollen är därmed tillbaka hos Trump som i mitten av januari måste fatta beslut om sanktionerna.

FN:s atomenergiorgan IAEA konstaterade nyligen i en rapport att Iran hållit sig inom gränserna för de kärnenergiaktiviteter som tillåts enligt avtalet, som slöts med USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina 2015.

TT-Reuters