Risk för "rexit" oroar i Italien

Publicerad 2016-11-22

Italien. Matteo Renzi har slängt in sin politiska framtid i potten när Italien folkomröstar om ändringar i grundlagen. Nu växer osäkerheten kring vad som väntar landet vid "rexit" - om premiärministern förlorar och hans regering faller.

Premiärminister Matteo Renzi har lovat att han ska avgå om han förlorar folkomröstningen om grundlagen den 4 december och opinionsmätningar pekar mot att italienarna kommer att underkänna hans konstitutionella reformambitioner. Osäkerheten kring vad som då väntar har lett till krisstämning på marknaden.

Bedömare väntar sig en tillfällig eller teknokratisk regering om folket röstar nej till förslaget och premiärministern har sagt att han inte tänker vara delaktig i någon nödlösning.

Kan bli "rexit"

– Jag är inte villig att delta i något gammeldags politiskt spel. Antingen genomför vi en förändring eller så har jag ingen roll att spela, sade Renzi nyligen till radiostationen RTL.

Tanken med den föreslagna grundlagsändringen är bland annat att regeringen ska bli mer effektiv genom att senaten får mindre att säga till om. Renzi hävdar att det är en nödvändig åtgärd för att förenkla beslutsfattandet men kritiker menar att det kommer att göra det svårare att stifta lagar och ge premiärministern för stor makt.

Frågan är rent tekniskt komplicerad och effekten av de grundlagsändringar som det italienska folket ska ta ställning till är svåra att förklara. Därför har folkomröstningen kommit att förvandlas till en omröstning om status quo - och Renzi själv.

Missnöje

Oppositionspartier, samt även några personer från Renzis eget parti, uppmuntrar väljarna att rösta nej till förslaget som en markering mot premiärministern. Många jämför den italienska folkomröstningen med den om brexit i Storbritannien och valet av Donald Trump i USA, det vill säga en chans att ordentligt trycka till det politiska etablissemanget.

Renzi har försökt att övertyga väljarna om att ingen har något att vinna på en nejröst som skulle kunna sluta i regeringskaos. Men risken för politisk instabilitet behöver nödvändigtvis inte skrämma de luttrade italienarna som är vana vid turbulens i maktens korridorer - landet har haft över 60 regeringar sedan andra världskrigets slut.

TT