Mordhot mot palestinsk jurist

avTT-Aftonbladet

UTRIKES

Åklagare i Nederländerna utreder mordhot mot advokaten Nada Kiswanson, som företräder den palestinska organisationen al-Haq vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.

Kiswanson är både jordansk och svensk medborgare, enligt medier i Nederländerna.

ICC har inlett en undersökning som bottnar i anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som båda parter i konflikten mellan israeler och palestinier kan ha gjort sig skyldiga till. Kiswanson arbetar med att ta fram information om möjliga israeliska övergrepp i palestinska områden.

Palestinska myndigheten - som bildades när palestinierna på 1990-talet fick lokalt självstyre under israelisk överhöghet - vill att ICC granskar Israels agerande under Gazakriget 2014. ICC är värdens enda permanenta krigsförbrytartribunal.

Israel, som inte har godkänt ICC, motsätter sig energiskt en full krigsbrottsutredning.

Nada Kiswanson säger till dagstidningen NRC i Nederländerna att hon i flera månader har tagit emot hot, i synnerhet per telefon.

Amnesty International beskriver hoten mot henne som "helt oacceptabla". Nederländska myndigheter har stärkt skyddet runt Kiswanson.