Fler samtal krävs om EU:s asylplan

UTRIKES

Migration. Intensiva förhandlingar ska till för att försöka rädda EU-kommissionens plan på en gemensam asylfördelning.

Den svenska regeringen är ändå optimistisk.

EU-kommissionens förslag från slutet av maj innebär att 40 000 nyanlända till Grekland och Italien, främst från Syrien och Eritrea, ska fördelas till övriga EU-länder.

Fördelningen är tänkt att ske i enlighet med ländernas storlek och rikedom, men också arbetslöshet och hur många flyktingar och asylsökande som de redan tagit emot under de senaste åren.

Än så länge är motståndet ändå för starkt.

– Det finns en klar majoritet av medlemsländerna som är för EU-kommissionens förslag. Men nu räcker inte det. Vi måste upp i en kvalificerad majoritet. Och där är det osäkert än så länge var vi är någonstans, konstaterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efter tisdagens möte med sina kollegor i Luxemburg.

Ovilligt i öst

Intensiva diskussioner ska nu till för att försöka bearbeta kommissionens plan och göra alla nöjda, helst redan till stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel nästa vecka.

De ovilliga finns bland annat i det gamla Östeuropa där det obligatoriska mottagandet av asylsökande inte gillas alls. För att få dem att ändra sig jämför Morgan Johansson med om de stora flyktingströmmarna skulle finnas där, i stället för på Medelhavet.

– Det talas om uppemot en miljon människor som är interna flyktingar i Ukraina. Och en del av dem har också tagit sig ut ur Ukraina. Och vart åker de då? Jo, det är i så fall till de östeuropeiska länder som i dag är ganska tveksamma till om vi ska ha en sådan här mekanism. Det argumentet tycker jag är ganska starkt, säger Johansson.

– Då säger vi: "Tänk på det. Det kan vara er det gäller nästa gång".

Optimist

Sverige vill helst inte att mottagandet ska göras frivilligt.

– Vi anser inte det. Här bör alla länder ta ansvar för situationen. Samtidigt är det det som en del länder reagerar på. Men den frågan är just nu under förhandling och vi får se hur det går, säger Johansson, som trots allt ser ljust på möjligheterna att nå en lösning.

– Det går i Sveriges riktning. Jag är mer optimistisk nu än när jag kom hit i morse.

FAKTA

EU-kommissionens asylförslag

EU-kommissionen vill att medlemsländerna gemensamt tar hand om 40 000 asylsökande från Grekland och Italien, med hänvisning till det stora inflöde som de två länderna utsatts för. Fördelningen föreslås vara bindande. Däremot är det fortsatt upp till varje medlemsland att avgöra om de mottagna ska få asyl eller inte.

Dessutom uppmanas länderna att tillsammans ta emot 20 000 kvotflyktingar - personer som FN:s flyktingorgan UNHCR väljer ut i flyktingläger i olika delar av världen. Den som vill kan räkna in den mängd som man redan gjort upp med UNHCR om - för Sveriges del 1 900 under 2015. Systemet är frivilligt.

Samtidigt utlovas en handlingsplan mot flyktingsmuggling, nya riktlinjer för att mer effektivt ta fingeravtryck på nyanlända samt en översyn av de så kallade "blå kort" som möjliggör för yrkesskickliga icke EU-medborgare att arbeta i EU.

Parallellt har EU:s gränskontrollsenhet Frontex antagit en utökad insatsplan för sjöinsatsen Triton på Medelhavet, som nu omfattar samma område som Italiens Mare Nostrum-insats hade fram till i fjol.

Luxemburg, TT:s korrespondent

ARTIKELN HANDLAR OM