Ryssfokus vid kärnkraftsbygge

UTRIKES

Finland. Är det en rysk bulvan som ligger bakom en av de omtvistade delägarna till det kärnkraftverk som ska byggas i Finland, bara 15 mil från Sverige? Finlands regering har fått in klarlägganden, men uppgifterna har hemligstämplats.

Det var länge oklart om kraftbolaget Fennovoima, som i förra veckan lämnade in bygglovsansökningar för kärnreaktorn i Pyhäjoki, skulle lyckas uppfylla kravet om att minst 60 procent av kärnkraftverket ska ägas av bolag i EU- och EES-länder.

– Det har varit otroligt svårt att få europeisk finansiering och Rosatom (ryska statens kraftbolag) hade gärna ställt upp, men det har Finland sagt nej till, säger Veli-Pekka Tynkkynen, professor i rysk energipolitik vid Helsingfors universitet.

Vill hemligstämpla

Ett kroatiskt bolag har överraskande blivit en av Fennovoimas delägare, men har pekats ut som bulvan för ryska intressen. Företaget ska investera motsvarande 1,4 miljarder kronor i kärnkraftverket, men har bara en omsättning på omkring 2,5 miljoner kronor.

– Alla vet att det finns någon annan aktör bakom bolaget, så frågan är om det via omvägar är ryska statens eller någon annans pengar, säger Tynkkynen.

Det finländska arbets- och näringsministeriet har krävt detaljerad information om det kroatiska företaget - uppgifter som lämnades in på måndagen men genast hemligstämplades, trots att sådan information vanligtvis är offentlig.

– Läget är svårt för politikerna. Formellt uppfyller det kroatiska företaget kraven och vi lever i en tid då det finns en tydlig motsättning mellan Ryssland och EU, säger Tynkkynen.

Komplex finskrysk relation

Affären ställer de komplexa finskryska relationerna på sin spets. I dagarna stoppades den ryske talmannen Sergej Narysjkin och fem andra ryska delegater från att resa in i Finland där de skulle delta i ett toppmöte som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) håller i Helsingfors. Narysjkin finns med på EU:s sanktionslista som infördes efter annekteringen av Krim och med anledning av konflikten i Ukraina, en kris som står högt på OSSE-mötets dagordning.

Tynkkynen påpekar att det säkert finns finländska politiker som förespråkar ett ryskt kärnkraftsägande på hemmaplan - så att Finland får en särställning gentemot sitt östra grannland och relationerna mellan länderna blir bättre.

– Då skulle Putin också ta politiska poäng genom att visa hur det finns ett västland som skiljer på ekonomi och politik trots krisen i Ukraina, säger Tynkkynen.

TT