Smog stänger tusentals Kinafabriker

UTRIKES

Kina. Myndigheter i Kina har beordrat stängning av tusentals fabriker på grund av kraftig smog, som förmörkar himlen över Peking och kastar skuggor över landets deltagande i det internationella klimatmötet i Paris.

Koncentrationen av partikeltypen PM2,5 var på tisdagen nästan 24 gånger högre än den maxnivå som rekommenderas av Världshälsoorganisationen och låg på 598 mikrogram per kubikmeter luft, enligt en mätning som gjorts av USA:s Kinaambassad.

Den statliga, engelskspråkiga tidningen China Daily rapporterar att myndigheter beordrat 2 100 företag, som bidrar till föroreningarna, att stänga. Samtidigt får kineser rådet att hålla sig inomhus. Ett 30-tal avgångar med flyg från Peking och Shanghai har ställts in, många av dem till provinsen Shaanxi, där en stor del av Kinas kolindustri är baserad.

TT-AFP