Stämmer ländernas utsläppssiffror?

UTRIKES

Klimat. I dessa dagar, när klimatet är på allas läppar, kan vi läsa om ländernas växthusgasutsläpp i en rad olika forum.

Men hur vet vi att siffrorna stämmer? Svaret är att det vet vi inte, åtminstone inte med exakthet.

Problemet har länge varit att inte alla parter rapporterar sina utsläpp, och i många fall inte heller har kapacitet att beräkna dem.

Pålitliga siffror finns i princip bara för 42 utvecklade i-länder - USA, EU-länderna, Japan, Ryssland och ytterligare ett fåtal stater som ingick i den grupp länder som hade åtaganden i det första klimatavtalet, Kyotoprotokollet.

– Alla dessa mäter och rapporterar sina utsläpp årligen, enligt samma metoder. Uppgifterna granskas också av oberoende experter, säger Malin Kanth, handläggare på Naturvårdsverket.

Osäkra uppskattningar

Resten av länderna på jorden klassificerades som u-länder och har inga åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Bland dessa återfinns Kina som idag står för de överlägset största utsläppen i världen, plus ytterligare ett antal utsläppsjättar; Indien, Brasilien, Indonesien, Iran, med flera.

Ingen av dessa rapporterar sina utsläpp enligt de metoder som i-länderna gör. Istället görs uppskattningar av deras utsläpp av ett antal institutioner, exempelvis World Resources Institute (WRI).

Uppskattningarna görs utifrån energisektorns storlek i de respektive länderna. Storleken baseras i sin tur på data som tas in av Internationella energiorganet (IEA).

– Det säger sig självt att det blir vissa missar, säger Malin Kanth.

Hur mycket släpper Kina ut?

Problemet blev extremt tydligt i år när först en studie antydde att Kinas utsläpp var tio procent lägre än vad som angivits officiellt - varpå en annan studie nu i november visade att Kina förbränner 17 procent mer kol och släpper ut långt mer koldioxid än vad regeringen redovisat.

I båda fallen handlar det om växthusgasmängder som är nästan lika stora som de samlade utsläppen i Ryssland. Så vad är sant? Ingen vet.

För att komma till rätta med problemet finns det långt gångna förslag i utkastet till nytt klimatavtal i Paris om att alla ska rapportera vartannat år enligt samma metoder.

– Förhoppningen är att rapporteringen ska börja gälla efter 2020. Men om så blir fallet är oklart i dagsläget, säger Malin Kanth.

FAKTA

Växthusgasutsläpp

Vissa oklarheter råder om hur stora växthusgasutsläppen är från Kina, Indien och andra utvecklingsländer. Men med utgångspunkt från de fakta som finns tillgängliga släppte världens länder ut cirka 46 miljarder ton växthusgaser under 2012.

I summan ingår utsläpp från mark, skogsbruk och skogsskövling. Länderna med störst utsläpp:

– Kina, 10684 miljoner ton (23,2% av de totala utsläppen)

– USA, 5 823 (12,7)

– EU, 4 123 (9,0)

– Indien, 2 887 (6,3)

– Ryssland, 2 254 (4,9)

Källa: WRI

TT